Verksamhetsplan 2023

 

Information Informationen och kontakterna till medlemsföreningarna sköts via e-post.

HTU hemsidan är en kanal som hålls aktiv under verksamhetsåret.

Bikupan annonsportalen i HBL för svenska föreningar o samfund inom Vanda.

Utgivningsansvarig är föreningen Norr Om Stan och som ekonomieansvarig

fungerar HTU. Bikupan utkommer 6ggr/år. Koordineras med Vanda stad.

HTU sänder ut vid behov infobrev åt sina medlemsföreningar, dessutom

meddelas om evenemangen i NoS infotidningen och Vanda stads kanaler.

 

Museet Museets öppethållning ; onsdag kvällar kl 16.30 – 19.30, övervakare är med-

lemsföreningarnas medlemmar. Söndagsöppet kl 11.00 – 15.00 , guidning 

av avlönad personal. Öppethållningen gäller för sommarmånaderna juni, 

juli och augusti. Börje Henriksson koordinerar guidningar under övrig tid.

Sommaren 2022 onsdagskvällar övervakas av ungdomar i kyrkbyn ifall alla

onsdagar icke kan skötas av medlemmarna i föreningarna.

HTU ordnar en städkväll på museet inom maj månad.

 

Allsångsafton Sommarens svenska allsångsafton ordnas av HTU vid kvarnen i Helsinge 

Kyrkoby onsdagen 21.6. 2023 kl 18.30. 

 

Medeltida Dag Om medeltida dagen ordnas i augusti 2023 hålls museet öppet.

 

 Frågesport HTU ordnar uttagning inom lokalförbundet i frågesporten hösten 2023.

 

Svenska Dagen HTU ordnar en svenska dagen fest måndag 6.11.2023 på något lämpligt

ställe inom Vanda.

 

Nyländsk Afton HTU följer upp hur NSU tänker ordna Nyländsk aftongalan i oktober 2022.

Preliminärt står Ekenäs först på listan. Ifall det blir Ekenäs kan HTU deltaga

i busskostnader för transporten.

 

Familjecafe HTU är med och arrangerar Familjecafe verksamhet på Byggdehemmet i

Mellungsby och Solhem i Malm och möjligtvis på andra lokaler inom lokal- 

förbundets verksamhetsområde som ambullerande evenemang.

 

Jul i Kyrkobyn Ifall jul evenemanget ordnas i december 2023 hålls museet öppet.

 

Bordtennis HTU planerar en pingisdag under verksamhetsåret.

 

HTU träff HTU planerar att sammankalla föreningarna till en diskussionskväll under

verksamhetsåret.

Teater besök HTU planerar att ordna några gemensamma teaterbesök under verksamhets-

året.