Verksamhetsplan 2018.

Information

Informationen och kontakterna till medlemsföreningarna sköts via e-post. HTU hemsidan är en kanal som hålls aktiv under verksamhetsåret.

Bikupans annonsportal i HBL för svenska föreningar o samfund inom Vanda. Utgivningsansvarig Lotta Soveri på Norr om Stan och som ekonomiansvarig fungerar HTU. Bikupan utkommer 6ggr/år.
 
 Dessutom finns information om HTU evenemangen i NoS tidningen och i Vanda stads kanaler.

Museet

Museets öppethållning: onsdag kvällar kl. 16.30 – 19.30, övervakare är medlemsföreningarnas medlemmar. Söndagsöppet kl. 11.00 – 15.00, guidning av avlönade ungdomar. Öppethållningen gäller för sommarmånaderna juni, juli och augusti.  Börje Henriksson koordinerar guidning under övrig tid.
 Museets fotoarkiv uppordnas, som koordinator fungerar Sigbritt Backman.
Museets städning

HTU ordnar en städkväll på museet måndag 14.5.2018, start kl. 17.00.                

Vår i Kyrkbyn

19.5.2018 välkomnar många som bor i Helsinge Kyrkoby, folk till sina hem och trädgårdar. En del har försäljning av mat och dryck, kanske något lopptorg sätts upp.  Museet håller öppet under dagen.

Allsångsafton

Sommarens svenska allsångsafton ordnas av HTU vid kvarnen i Helsinge Kyrkoby onsdagen 20.6.2018 kl. 18.30. 40 års jubileum.

Medeltida Dag

Lördag 11.8.2018 ordnas en medeltida dag i Kyrkbyn.  Museet håller öppet kl. 11.00 – 18.00.
 Arrangör Vanda Sällskapet och församlingen.

Frågesport

HTU ordnar uttagningen till NSU frågesportsfinalen inom oktober månad på någon av föreningslokalerna.

Svenska Dagen

HTU ordnar Svenska Dagens fest tisdag 6.11.2018 kl. 18.00  på någon av föreningslokalerna.