Verksamhetsplan 2013

Information 
Informationen och kontakterna till medlemsföreningarna sköts via e-post.
HTU-hemsidan är en kanal som hålls aktiv under verksamhetsåret.
Bikupan annonsportalen i HBL för svenska föreningar o samfund inom Vanda. Utgivningsansvarig Lotta Soveri på Norr Om Stan och som ekonomieansvarig  fungerar HTU/ ordf.

NSU/FSU info
HTU ordnar en infokväll på Midgård onsdagen 10.4.2013 kl. 18.30 tillsammans  med NSU och FSU. Alla HTU föreningarna får inbjudan till infon.

Museet
Museets öppethållning: onsdagkvällar kl. 16.30 – 19.30, övervakare av medlemsföreningarnas medlemmar. Söndagsöppet kl. 11.00 – 15.00, guidning av avlönade ungdomar. Öppethållningen gäller för sommarmånaderna juni, juli och augusti. Birgitta Boström och Gunnar Weckström ordnar med guidning under andra tider enligt överenskommelse.

Allsångsafton
Sommarens svenska allsångsafton ordnas av HTU vid kvarnen i Helsinge Kyrkoby onsdagen 19.6.2013 kl 18.30. Sångledare Gunnar Weckström.

Loppis/Marknad
HTU deltar i Laurentiusmarknaden lördagen 10.8.2013 kl 9.00-14.00 genom  att ordna ett lopptorg vid museet. Ordföranden kan kontaktas ifall det finns saker som kan doneras till försäljningen, 050 379 8782 / Börje

Museets jubileum
Söndagen 8.9.2013 ordnar HTU museets 50-års jubileumsfest.

Frågesport 
HTU ordnar lokalförbundsuttagning för NSU frågesporten inom oktober. Plats är ett av föreningshusen inom lokalförbundet.

Svenska Dagen
HTU ordnar en svenska dagens fest onsdagen 6.11.2013 kl 19.00 på något av föreningshusen inom lokalförbundet.