Verksamhetsplan 2022


Information

                Informationen och kontakterna till medlemsföreningarna sköts via e-post.
                HTU hemsidan är en kanal som hålls aktiv under verksamhetsåret.
                Bikupan annonsportalen i HBL för svenska föreningar o samfund inom Vanda.
                Utgivningsansvarig är föreningen Norr Om Stan och som ekonomieansvarig
                fungerar HTU. Bikupan utkommer 6ggr/år. Koordineras med Vanda stad.
                HTU sänder ut vid behov infobrev åt sina medlemsföreningar, dessutom
                meddelas om evenemangen i NoS infotidningen och Vanda stads kanaler.
                HTU  meddelar sina evenemang också på evenemangskalendern
                som upprätthålls av NSU.


Museet

                Museets öppethållning ; onsdag kvällar kl 16.30 – 19.30, övervakare är med-
                lemsföreningarnas medlemmar. Söndagsöppet kl 11.00 – 15.00 , guidning 
                av avlönad personal. Öppethållningen gäller för sommarmånaderna juni, 
                juli och augusti. Börje Henriksson koordinerar guidningar under övrig tid.
                Sommaren 2022 onsdagskvällar övervakas av ungdomar i kyrkbyn ifall alla
                onsdagar icke kan skötas av medlemmarna i föreningarna.
                HTU ordnar en städkväll på museet inom maj månad.
                
Allsångsafton

                Sommarens svenska allsångsafton ordnas av HTU vid kvarnen i Helsinge 
                Kyrkoby onsdagen 22.6.2022 kl 18.30. Ifall allsången inte kan genomföras
                normalt pga pandemin sänds allsången över nätet som senaste sommar.


Medeltida Dag

                Om medeltida dagen ordnas hålls museet öppet.


 Frågesport

                HTU ordnar uttagning inom lokalförbundet i frågesporten hösten 202        


Svenska Dagen

                HTU ordnar en svenska dagen fest fredag 6.11.2022 på något lämpligt
                ställe inom Vanda.


Nyländsk Afton

                HTU följer upp hur NSU tänker ordna Nyländsk aftongalan 2022 , årets
                gala planeras till idrottshallen i Borgå.


Familjecafe

                HTU är med och arrangerar Familjecafe verksamhet på Byggdehemmet i
                Mellungsby och Solhem i Malm och möjligtvis på andra lokaler inom lokal- 
                förbundets verksamhetsområde som ambullerande evenemang.
 

Jul i Kyrkobyn

                Ifall jul evenemanget ordnas i december 2022 hålls museet öppet.


Bordtennis

                HTU planerar en pingisdag på Bygård 6.3.2022 kl 13.00.


Ordförandeträff

                HTU planerar att hålla ordförandeträffen som inhiberades från januari 2022.